Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 8 mars

Kören Non Stop

Kören Non Stop från Odensberg.

Temat för denna söndag var ”Kampen mot ondskan”. Anders Sunnergren var mötesledare och dagens predikant. David Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna, Kelly Reid och Gunnar Alriksson läste varsin bibeltext.

Anna Sunnergren höll i dagens barnruta tillsammans med dockan Max och kören Non Stop från Odensberg under Malin Franssons ledning vid pianot, sjöng ett antal sånger i gudstjänsten.

Anders utgick i sin predikan från Luk.11:14 – 26. Det onda står mot det goda och där vår förhoppning är att övervinna det onda med hjälp av det goda!

- Man kan fråga sig, varför det skall vara så svårt att undvika allt ont? Vi kan såra varandra på olika sätt, genom att säga och tänka dumma saker. Det råder förakt och rasism i vårt samhälle idag.

- Ett rättfärdigt samhälle innebär, att vi står upp för det som är rätt och riktigt!

- Kampen mot ondskan pågår hela tiden, både i oss och runt omkring oss.

- Berättelsen i Gamla testamentet om David och Goliat, där David trots sin litenhet segrade, tack vare ett mod och ett handlande i kampen mot ondskan!

- Viktigt att vi driver vår övertygelse om att Gud är större, att han vill ena oss kristna.

- Vi får svara på Guds tilltal, och vara glada i vår Herre och Gud!

En stund för bön och förbön, innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse. Kören Non Stop avslutade gudstjänsten genom att sjunga ytterligare en sång. Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 150310