Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 7 februari

Kärlekens väg

Församlingens vakanspastor Bernt Olof Jonasson hälsade välkommen denna Fastlagssöndag, genom att läsa ett bibelord och leda i bön. Han fungerade som mötesledare och var även dagens förkunnare.

Jörgen Lönnmyr spelade orgel och piano till de gemensamma sångerna och Lars Gustavsson höll i dagens barnruta som var inledningen till söndagsskolan för alla barn. Kerstin Midnäs läste en av dagens bibeltexter, vilken var hämtad ifrån 1 Kor.13:1-13 samt ledde i bön.

I sin predikan utgick Bernt Olof ifrån Joh.12:20-33. ”Kärlekens Väg”, det är ett ämne som vi alla behöver stanna upp inför!

- Det är så viktigt att vi lär oss att gå denna väg, i en tid av krig, våld och egoism.

- Vi är nu inne i fastetiden, vilket är en viktig tid för oss, då vi får möjlighet att fördjupa oss i vår tro!

- Det Johannes vill säga med dagens text, det är att bevisa för oss att Jesus var Messias och att vi genom tron på Jesus Kristus skall få liv!

- Löftet om att Messias skulle komma! En oerhörd förväntan inför att få se Guds härlighet!

- Jesu liknelse om vetekornet, att kornet måste dö, innan det kan ge skörd. Att Messias måste dö, för att kunna ge andra liv! För att kunna bli Messias som ger andra liv, så var han tvungen att först dö.

- Jesu död på korset, fick andra att få liv! I tron på Jesu död, så har man fått uppleva syndernas förlåtelse!

- ”Vetekornets Lag”: Genom att mista sitt eget, det är då vi vinner vårt liv! Det här gäller än idag! Jesus som verkligen gick Kärlekens Väg, det är han som vi skall följa!

Efter predikan så följde nattvardsfirande, där alla fick ta emot brödet och vinet, som symbol för Jesu kropp och blod. Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan med kyrkkaffe och församlingsinformation inne i församlingsvåningen.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 160210