Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 6 maj 2018

Bönen

Per Dalström Jörgen Lönnmyr Erik Hällgren Torbjörn Lantz Anna-Lisa Franzén

Dagens gudstjänst direktsändes i närradion, och den inleddes med att Erik Hällgren hälsade välkommen samt ledde församlingen i en växelbön.
Per Dalström predikade, Anna-Lisa Franzén läste en av dagens bibeltexter och Torbjörn Lantz sjöng till Jörgen Lönnmyrs orgel- och pianoackompanjemang samt till eget gitarrspel.
Per utgick i sin predikan från Luk 18:1-8 och han började med att berätta om Nord-och Sydkoreas situation idag. En öppning mellan dessa båda länder kan nu skönjas, och det är då ett resultat av intensiv bön.
Man har tydligt fått se vad bönen faktiskt kan göra. Att leva i bönen, utifrån sin förväntan på Gud.
Alla fick ta emot Herrens heliga nattvard, där brödet och vinet får symbolisera Jesu kropp och blod.
Till sist fick församlingen motta Herrens välsignelse, och därefter följde kyrkkaffe och församlingsinformation.

Text och bild Ingela Andersson

Senast uppdaterad 180517