Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 6 augusti 2017

Dagens tema var andlig klarsyn

Bernt_Olof_och_Torbjörn

Bernt-Olof Jonasson som är församlingens föreståndare, fungerade som mötesledare och var även dagens predikant. Lars Manke läste en av dagens bibeltexter, Torbjörn Lantz sjöng ett antal sånger till eget gitarrackompanjemang och Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna.

Bernt-Olof utgick i sin predikan från Matt.7:13-14, och poängterade att vi bör försöka se vad som är viktigt i livet! Att försöka se skaparens vilja med våra liv. När man skall söka livets mening, då skall man gå till bibeln.
När vi får ledas av den Helige Ande, då upplever man en glädje i att få vara med i Guds verk! Vi inbjuds på nytt att få vandra med Jesus, på den smala vägen.
Alla fick ta emot Herrens heliga nattvard i form av bröd och vin, vilket symboliserar Jesu kropp och blod.
Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse, innan en kort församlingsinformation följde i direkt anslutning till gudstjänsten.
Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170808