Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 5 oktober

Equmeniakyrkans kör

Equmeniakyrkans kör

Anders Sunnergren, som är församlingens föreståndare, läste ett ingångsord samt ledde i bön innan en gemensam psalm sjöngs. Församlingens kör sjöng några sånger ackompanjerade av David Nilsson på piano och Andreas Leschinger på bas samt Torbjörn Lantz som körledare.

Därefter höll Lars Gustavsson i dagens barnruta, vilken var själva inledningen till dagens söndagsskola. Suzanne Bosma Hällgren läste en av dagens bibeltexter som var hämtad ifrån Upp.12:7-12 samt avslutade med en bön.

Anders Sunnergren inledde sin predikan med att prata om en liten ”änglatavla” föreställande två små barn som går över en ranglig bro, där man i bakgrunden kan skymta en ängel som går bakom dem för att skydda och bevara de små barnen! En tavla som än idag ofta hänger, över många barns sängar. Änglar som gör sig påminda, när de som mest behövs!

Den text som dagens predikan utgick ifrån var Joh.1:47-51.

- Änglarna fungerar som sändebud! Jesu uppmaning till oss, följ mig! Detta lyder till oss än idag! Det finns något harmoniskt med Gud, där allt passar in i skapelsen! Vi får var och en vara sändebud, ut i världen!

Kören sjöng ytterligare ett par sånger, innan nattvardsfirandet vidtog, då alla fick möjlighet att ta emot Jesu Kristi kropp och blod i form av brödet och vinet. Själva utdelandet skedde under stilla orgelmusik, och Jörgen Lönnmyr var den som satt vid orgeln idag.

Bönen Vår Fader bads innan tid avsattes för ljuständning och eftertanke. Före den avslutande psalmsången fick alla ta emot Herrens välsignelse. Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 141009