Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 5 november 2017

Tema: ”Vårt evighetshopp”

Gudstjänst 5 november 2017

Det vilar något fantastiskt över hela Allhelgonahelgen, med sin stillhet och sitt lugn. En helg där våra tankar går till alla dem, som gått före oss in i evigheten.
Oskar Kråklind, församlingens ungdomsledare var gudstjänstledare, Annika Carp läste en av dagens bibeltexter.
För sången och musiken ansvarade Emma och Alice Bergstrand och Jimmy Larsson. Dagens förkunnare var Gustaf Danielsson, pastor ifrån Horla. Han utgick i sin predikan ifrån Upp.7:9-17, en text som beskriver en otrolig värld som väntar oss. Han jämförde den vanliga traditionella ålderstrappan ( Folklivsbilden), med en betydligt mer positiv variant, i form av den ”Gudomliga ålderstrappan”. Där vårt liv istället för att succesivt gå utför, ständigt är i tilltagande!
När vi går med Jesus, så blir livet i ett ständigt tilltagande. Vi får del av det eviga livet! Den yttre människan bryts ner, men vår inre människa förnyas dag för dag.
Alla fick sedan möjligheten att fira Herrens heliga måltid, där Arne Elvingsson ansvarade för själva nattvardsfirandet.
Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse, innan kyrkkaffe och församlingsinformation vidtog inne i församlingsvåningen.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 171113