Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 4 maj

Jörgen Lönnmyr, Torbjörn Lantz

Jörgen Lönnmyr och Torbjörn Lantz

Temat för gudstjänsten var ”Den gode herden”, och gudstjänsten inleddes med solosång av Torbjörn Lantz till Jörgen Lönnmyrs orgelackompanjemang.

Torbjörn fungerade även som mötesledare, han läste en av dagens bibeltexter ifrån Jer.23:3-8 samt ledde i bön. Gudstjänsten innehöll både gemensam psalmsång och ytterligare solosånger till både orgel och piano.

Harrieth Nilsson ansvarade för dagens barnruta, där hon pratade med barnen om vänskap. Det blev själva inledningen till dagens söndagsskola.

Laila Rehnstedt läste ifrån 1 Petr.5:1-4 samt ledde i bön.

Torbjörn var dagens förkunnare, och utgick i sin predikan från Joh.10:22-30. Han började med att ställa frågan: Vem är Messias, som vi har väntat på? Hur skall han vara, och hur skall han bete sig? Förväntningarna är stora!

Den store ledaren, borde ju vara en person med mycket makt och stor självtillit! Jesus gav sin tid till de fattiga, sjuka och de små människorna i samhället. Kunde Jesus verkligen vara Messias? Alla undrade hur länge man skulle hållas i ovisshet, innan han skulle bli den store ledaren!

Vi tror att vi behöver stora ledare, för då slipper vi själva fatta egna beslut!

Gud har en plan för oss: 1.) Vi skall ta ansvar för våra liv och inte skylla på någon annan. 2.) Vi skall ägna oss åt kärlek-vänskap och omsorg om varandra. 3.) Vi skall stå upp för varandra.

Den gode herden finns till för oss dygnet om, och han lämnar oss aldrig! Han räknar in alla sina får, och han ger inte upp förrän det bortsprungna fåret är återfunnet!

”Herdebegreppet”: Uppdraget går vidare, ”för mina får på bete”. Att vara herde innebär att visa omsorg.

Vi får leva i denna utgivande kärlek, genom Jesus Kristus får vi tillhöra en trygg gemenskap. När vi till sist en dag får komma till de evigt gröna ängarna, då får vi ha en livslång gemenskap med Gud.

Efter dagens predikan följde nattvardsgång, då alla fick möjlighet att ta emot Herren Jesus Kristus i brödet och vinet.

Tid avsattes för bön, ljuständning och eftertanke, innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte vid kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140508