Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 4 augusti

Arne Elvingsson

Arne Elvingsson

Nådens gåvor, var temat för den här dagen. Arne Elvingsson fungerade som både mötesledare och predikant, han hälsade välkommen och förmedlade samtidigt ett hälsningsord om nåd och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus.

Samlingen innehöll många gemensamma psalmsånger, som så fint passade till dagens bibeltexter.

Ulrik Hedfjärd läste ifrån 1 Kor 12:12-26, där texten handlade om att kroppen och alla dess olika delar, bildar en och samma kropp. Där varje del fyller sin funktion, och där varje del är precis lika viktig! På samma sätt är det med Guds församling, där alla tillsammans bildar en och samma kropp.

Arne Elvingsson inledde sin predikan, genom att läsa ifrån Rom. 12:3-8. Nådens andliga gåvor, som vissa människor får att förvalta. Dessa gåvor får vi utan någon egen förtjänst eller prestation.

Det kan ibland vara lätt att misströsta, då vi stöter på motgångar, eller i stunder då vi inte tycker att vi duger eller räcker till ordentligt.

Det viktiga är att aldrig tvivla över Guds nåd i våra liv, även om vi stundtals kan misströsta.

Anden ger oss dessa nådegåvor, för att det skall komma till nytta i församlingen, som är Kristi kropp.

Dessa olika gåvor kan vara: att genom en profetisk gåva få förmedla Guds tankar inför framtiden. När vi genom tjänandets gåva, får gå i Jesu fotspår. Man kan få tröstandets gåva, och då kunna få trösta sin nästa som har det svårt. Man kan få förvalta undervisningens gåva, genom att ha förmågan att förmedla någon form av undervisning till barn och ungdomar, i skola och församling. Givandets gåva, då man frikostigt får dela med sig till andra! Gåvan att med ett glatt hjärta, visa barmhärtighet gentemot varandra!

Alla behövs med sina gåvor som vi fått, och de får inte spelas ut mot varandra. För alla är viktiga på sitt sätt!

Alla inbjöds till att fira Herrens heliga nattvard, där vi fick ta emot Jesu kropp och blod genom brödet och vinet. Vi har alla fått förlåtelse för våra synder!

Vi bad gemensamt bönen Vår Fader, samtidigt som det fanns möjlighet att tända ljus i ljusbäraren under stillhet och bön.

En växelbön tillsammans med en gemensam sång, avslutade denna gudstjänst.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden inne i caféet, alternativt ute i det strålande solskenet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 130807