Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 30 oktober

Medverkande-161030_1389_400.jpg

Lars Gustavsson, Lars-Åke Johnson, Oskar Kråklind, Emma Bergstrand, Jimmy Larsson och Staffan Nilsson.

Förlåtelse utan gräns

Temat för denna söndag var ”Förlåtelse utan gräns”. Oskar Kråklind som är församlingens ungdomsledare, var mötesledare och inledde genom att hälsa välkommen och att berätta en episod från barndomen om att säga förlåt.

Emma Bergstrand spelade piano till alla gemensamma sånger och Jimmy Larsson förhöjde det ytterligare med sin trumpet. Lars-Åke Johnson läste en av dagens bibeltexter, vilken var hämtad ifrån Ef. 4:29-32.

Ett vittnesbörd förmedlades via Lars Gustavsson, som läste ur en artikel från en kristen tidning. Det handlade om ett kristet kretslopp: att ge förlåtelse, att ta emot förlåtelse och att ge förlåtelsen vidare.

Staffan Nilsson utgick i sin predikan från Matt. 18:21-25.
- Det är Guds kärlek, som är upphovet till förlåtelse. Vi är alla människor, med fel och brister. Men genom Jesu död på korset, så är vår skuld betald!
- Ordet förlåt innebär: Att se det som hänt, och försöka mötas i det. Att försöka göra trasigt till helt igen.
- Guds förlåtelse är ovillkorlig, annars vore det inte nåd! När saker och ting blir för svåra, då får vi överlämna allt till Gud.
- Vi har fått Guds totala förlåtelse, för att vi skall kunna ge förlåtelsen vidare.

Mot slutet av gudstjänsten avsattes en stund för ljuständning, lovsång och bön.

Alla fick ta emot Herrens välsignelse, innan gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 161103