Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 3 september 2017

Församlingens samlings-och uppstartshelg

Gudstjanst-3-september-2017.jpg

Den här gudstjänsten ingick i församlingens samlings-och uppstartshelg, som påbörjades redan under lördagen, då man samlades för diverse gemenskapsfrämjande aktiviteter både inom-och utomhus på Mössebergsgården.
Dagens gudstjänst leddes av Suzanne Bosma Hällgren, Annika Carp läste en bibeltext, Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma sångerna, Kören sjöng under Harriet Nilssons ledning och pianoackompanjemang, Lennart Peterson ledde nattvardsfirandet och Carl-Henrik Jaktlund var dagens predikant.
Carl-Henrik utgick i sin predikan ifrån Luk.8 och från v.40 och framåt……, en text som handlar om Jairos och hans dotter.
I dagens samhälle, är det extra viktigt att vara närvarande i det man är och där man är! Det är så lätt att våra tankar bara driver iväg, i en tid då inga begränsningar finns att ha kontakter över hela världen. Den nya tekniken spränger alla gränser!
Det finns stora risker att finnas någon annanstans, och missa det som ligger allra närmast. Jesus däremot var alltid närvarande, och såg alla de människor som han mötte i olika sammanhang! Han tog sig alltid tid, för att dela ut nåd och frid.
Vi människor behöver idag träna på att se varandra. med Jesu kärleksfulla ögon! Viktigt att vi som församling, inte försummar några tillfällen att möta andra människor!
Alla som ville, fick sedan ta emot Herrens heliga nattvard. Efter välsignelsebönen avslutades gudstjänsten med ett körpostludium.
Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170904