Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 3 juni 2018

Medverkan av Förskolan Utsikten

Kyrkan var extra välfylld, då Förskolan Utsikten fanns med och medverkade i gudstjänsten. Det var både barn, pedagoger och anhöriga till förskolan, samt en hel del besökare därutöver.
Kristina Lindström som är chef på Förskolan Utsikten ledde gudstjänsten, barnen sjöng samt framförde ett drama om den barmhärtige samariern. Per Dalström höll en kort apell och Elisabet Bergstrand läste en bibeltext.
Per pratade om hur vi beter oss mot varandra, och att Gud är en god Gud som griper in när det behövs. Han kommer ibland till oss i form av en annan människa, som då får betyda något alldeles speciellt för oss.
Till sist bads bönen Gud som haver, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.
Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet

Senast uppdaterad 180611