Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 3 augusti

Per Lundin

Per Lundin

Per Lundin församlingens tidigare ungdomspastor var dagens predikant och han stod även för sången till eget pianoackompanjemang. I en utav sångerna var Veronika Brolin solist.

Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma psalmsångerna, samt till det avslutande orgelpostludiet, vilket var ett arrangemang av psalmen Lov, ära och pris.

Ann Daremark läste en av dagens bibeltexter, samt ledde i bön. Ingela Andersson fungerade som mötesledare.

I sin predikan utgick Per Lundin ifrån Luk.9:28-36, vilket speglar den speciella stund som lärjungarna fick uppleva tillsammans med Jesus uppe på ett berg.

- Lärjungarna fick möta Jesu gudomlighet och Jesu strålglans! De fick se Jesus på det mest fantastiska sättet.

- Jesus står för föreningen mellan det andliga och det mänskliga! Han är både Gud och människa, 100% av varje. Jesus är den som förenar verkligheten!

- Vi är skapade som andliga varelser och som människor! Vi skall försöka få detta att bo ihop, så att det blir både och.

- Bön ersätter inte alla handlingar, men alla handlingar bör vara rotade i bönen!

- Många viktiga händelser i bibeln har skett uppe på ett berg! Det krävs en ansträngning och stor beslutsamhet att ta sig dit upp! När målet är nått, så uppnås en klarsyn!

Gudstjänsten övergick sedan i ett nattvardsfirande där det andliga och det gudomliga får mötas. Genom bröd och vin som utdelas, ges möjligheten att lägga bort det som blivit fel i ens liv! Man får ta emot syndernas förlåtelse!

Alla fick sedan även ta emot Herrens välsignelse!

Gemenskapen fortsatte sedan runt kyrkkaffeborden i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 140806