Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 29 juni

Anders och Karin Jaktlund

Anders och Karin Jaktlund

Temat för dagens gudstjänst var ”Kallelsen till Guds rike”. Bo Rehnstedt var mötesledare och han inledde genom att läsa ifrån Ps. 65:2-5 samt leda i bön. Dagens sånginsats stod Anders och Karin Jaktlund från Skövde för och som sjöng tillsammans vid flera tillfällen.

Ingela Andersson läste dagens episteltext, vilken var hämtad ifrån 1 Kor. 1:26-31 samt ledde i bön.

Efter en av flera gemensamma psalmsånger höll Erik Hällgren, som är församlingens ordförande, i lite församlingsinformation.

I sin predikan utgick Anders Jaktlund ifrån Markus 2:13-17 och han konstaterade att Guds Rike är ett oerhört stort ämne att undervisa om! Att inbjuda människor till Guds rike är viktigt!

- Jesu uppmaning: Följ mig! Detta rykte spreds och gick ut över världen, och människor började förvandlas! Hela evangeliet är en enda stor inbjudan!

- Vårt uppdrag är, att inbjuda människor! Denna inbjudan gäller alla, oavsett hur vi är och hur vi har det!

- Den lille tullindrivaren Sackaios klättrade upp i ett träd, för att få en chans att kunna se Jesus. Denna utsiktsplats blev istället en mötesplats, genom att Jesus bjöd in sig till Sackaios hem. Viktigt att vi svarar ja på vår kallelse! Himmelrikets Herre får vara vår gäst idag!

Mot slutet av gudstjänsten, avsattes tid för ljuständning, bön och eftertanke, innan vi till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140702