Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 29 dec

Christina-o-Lennart-131229.jpg

Christina och Lennart från Torslanda.

Gudstjänsten inleddes med bön och en psalmsång, innan sångarna från Torslanda sjöng ”Gläns över sjö och strand”.

Lars-Åke Johnson läste ifrån Jesaja 11:1-9 och bad en bön. Ytterligare en duettsång följde, innan Anders Sunnergren började dagens predikan. Han startade med att citera Tomas Sjödin som är författare, föreläsare och pastor. Sjödin har forskat lite om vad som händer, då vi rör vid varandra.

- I samband med att vi får lyssna till olika tragiska saker, så använder vi ofta korta ord till svar. Som t.ex ordet: oj, oj, oj! Dessa korta ord beskriver egentligen betydligt djupare saker, som vi innerst inne känner. Själva beröringen av den människan som har det jobbigt, är betydligt viktigare än en massa ord. En kram, eller bara att hålla varandras händer.

- Ett barn behöver beröring och närvaro, mer än en massa ord!

- Vi är alla barn till någon, och vi får vara Guds barn. Uppmaningen lyder, omvänd er och bli som barn!

Matt.18:1-5 var predikotexten som Anders Sunnergren utgick ifrån.

En viktig fråga att ställa: Hur skapar vi ett samhälle och en miljö, där våra barn får känna sig trygga? Alla barn har rätt till en framtid, där alla får den tid och den uppmuntran som de behöver.

Tid avsattes för bön, ljuständning och eftertanke, innan ytterligare psalmsång och duettsång följde.

Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.

Ett kort församlingsmöte följde, i direkt anslutning till gudstjänsten. Därefter fortsatte gemenskapen runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 140103