Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 28 juni

Kelly Reid, Annika Wickman

Kelly Reid och Annika Wickman

Temat för dagen var ” Att inte döma”.

Kelly Reid, som är församlingens diakon och ungdomsledare, hälsade välkommen och ledde i bön innan första psalmen sjöngs till Laila Rehnstedts pianoackompanjemang.

Gunnar Bergstrand läste en av dagens bibeltexter samt ledde i bön, innan Annika Wickman sjöng några solosånger till eget pianoackompanjemang men även A cappella.

Kelly utgick i sin predikan från Matt.7:1-5, där texten handlar om att döma andra människor, vilket vi alla har gjort någon gång.

- Trots att det gör ont att bli dömd, så dömer vi ändå andra människor! Det ”dömandet” ofta handlar om är t. ex att vissa människor kanske inte passar in i de gällande normerna, vi känner ofta igen oss själva i den personen som vi dömer!

- Detta är Jesu bild av bjälken i ögat, som den ter sig i dag!

- När vi dömer en annan människa, så dömer vi oss själva!

- Ett bra sätt att bemöta det här dömandet av varandra, det är att istället möta med kärlek och tacksamhet! Där själva nyckelordet är empati!

- Ordet empati är en psykologisk förmåga, att leva sig in i andras känslor! Empatin frigör och bygger upp, istället för att med dömandet enbart bryta ner … !

- Vi bör ha som målsättning, att möta varandra med empati!

Efter ytterligare solosång och gemensam sång, bads gemensamt bönen Vår Fader innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet, för de som så önskade.

Foto och text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150701