Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 28 februari

Marcus Larsson, Staffan Nilsson

Marcus Larsson och Staffan Nilsson

Tema: ”Kampen mot ondskan”

Församlingens ordförande Erik Hällgren hälsade välkommen, och förmedlade samtidigt en del församlingsinformation.

Harriet Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna.

Alvar Gustafsson läste en av dagens bibeltexter, som var hämtad ifrån Ef. 6:10-18 samt ledde i bön.

Staffan Nilsson som fram tills nu varit ordförande i Equmenia Falköping, vilket är församlingens ungdomsverksamhetsorganisation, rapporterade från årsmötet som hölls i lördags. Många olika ledare och funktionärer valdes, plus att Staffan nu lämnar över ordförandeposten till Marcus Larsson.

Alla nya ledare fick komma fram, då en förbönsstund hölls för dem och deras fortsatta arbete ibland våra barn- och ungdomar.

Lars Gustavsson höll i barnrutan, han berättade om dagens tema i söndagsskolan, vilket var ”kampen för godheten”.

Kelly Reid, som är församlingens diakon och ungdomsledare, höll i dagens ”vuxenruta”. Hjältar som kämpar mot ondskan, en huvudperson som tar sig igenom en svår situation. Vi är hjältar i vår egen berättelse.

- Vi har olika kamper att utkämpa, både inre och yttre sådana. Det kan vara krig, miljöförstöring, lögn, hat och splittring m m.

Kelly utgick ifrån Mark. 5:24-34, en text som handlar om en kvinna som kämpat mot sjukdom i tolv år, och som äntligen fick hjälp av Jesus själv.

- När vi sträcker oss mot Jesus, då lär vi oss samtidigt att sträcka oss mot varandra. Att kunna acceptera varandra!

Mot slutet av gudstjänsten, fick alla ta emot Herrens välsignelse. Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Harriet Nilsson

Senast uppdaterad 160303