Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 27 december

IMG_0617_400.JPG

Bo Rehnstedt, Gunn Thyberg-Altner, Kennert Thoresen, Solveig Lindström

Guds Barn

Bo Rehnstedt var mötesledare och läste som inledningsord några verser från en av söndagens bibeltexter.

Gunn Thyberg-Altner sjöng ett antal solosånger, till eget pianoackompanjemang. Alvar Gustafsson läste en av dagens bibeltexter och Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma psalmsångerna.

Kennert Thoresen utgick i sin predikan ifrån Markus 10:13-16. I sin egen roll som både pappa, morfar och farfar, så knyter man en förhoppning till barn och barnbarn, att de skall ta vid och bygga en bättre värld, än vad den egna generationen lyckats med, sa Kennert i inledningen av sin predikan.

- Det är viktigt att knyta an till tron, i sitt föräldraskap. Guds barn behöver föräldrar!

- Josef i bibeln var en mycket lyhörd far, som hela tiden lyssnade till Guds ledning.

- Föräldrar är tänkta att förbereda för en större kärlek och trygghet hos sina barn, än vad de själva kan ge. Kyrkans stora nutidsuppdrag, det är att visa på vad kärlek och nåd är!

- Det man får med sig från sin barndom, det påverkar oss människor senare i livet.

- Ett av dagens vanliga sjukdomstillstånd är ”hjärtproblem”, det vill säga att inte kunna visa tillit och att inte kunna säga förlåt. Det är så viktigt att bevara sitt hjärta för där utgår själva livet…… förlåtelsen!

- Barn och unga i vår tid behöver bli sedda! Alla behöver få vara älskade av någon, att man åtminstone får vara Guds barn!

Kennert avslutade sin predikan med att leda i bön.

Efter ljuständning och tid för eftertanke, fick alla ta emot Herrens Välsignelse. Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden i församlingsvåningen.

Foto och text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 151228