Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 26 november 2017

Per Dalström predikade om drömmar

Gudstjänstren 26 november 2017

Församlingens Kör sjöng till David Nilssons pianoackompanjemang och under Harriet Nilssons ledning. Oskar Kråklind var mötesledare och Per Dalström var dagens förkunnare. Han utgick i sin predikan ifrån Apg.2:17, en text som utmanar oss, och som tar vara på de resurser som finns.
Den kristna församlingen, skall vara en dröm för sin tid! Gud andas sina drömmar, in i vår tid och in i våra liv!
Efter ljuständning och bön, fick alla till sist ta emot Herrens Välsignelse.
Gemenskapen fortsatte sedan med kyrkkaffe i församlingsvåningen.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 171204