Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 25 mars 2018

PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset

Jonathan Bergstrand, Jimmy Larsson, Per Dalström, Oskar Kråklind, Emma Bergstrand, Karl Bergstrand

Kvällsgudstjänst på Mössebergsgården 25 mars
Oskar Kråklind som är församlingens ungdomsledare hälsade välkommen och ledde samlingen. En grupp ungdomar bestående av Emma Bergstrand, Jonathan Bergstrand, Karl Bergstrand och Jimmy Larsson sjöng ett antal lovsånger och församlingens pastor och föreståndare Per Dalström predikade.
Per utgick i sin predikan från Luk.19:28-40 då Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Jesus behövde något att färdas på och fick då användning av en enkel liten åsna.
Vi kan använda vårt yrke och våra gåvor för att sprida evangeliets budskap ut i vår värld idag. Guds ord gör skillnad.
Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.
Efter gudstjänsten hölls det ett församlingsmöte.

Text och bild Ingela Andersson

Senast uppdaterad 180328