Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 25 juni 2017

Maria Alriksson predikade ”Från mörker till ljus, från hopplöshet till hopp och från natt till dag”

Gudstjanst-25-juni-2017JPG

Ganska många valde denna kväll att komma till Mössebergsgården. Oskar Kråklind som är församlingens ungdomsledare ledde samlingen, Karl Bergstrand läste en bibeltext, Alice Bergstrand sjöng till David Nilssons pianoackompanjemang. David spelade även till de gemensamma sångerna.
Maria Alriksson utgick i sin predikan, ifrån några olika händelser i bibeln, vilka tillsammans hade temat: ” Från mörker till ljus, från hopplöshet till hopp och från natt till dag” Hopplösheten har tagit vid i vårt samhälle idag! Där svarta fläckar, upplevelser och områden, som förmörkas av allt missmod!
Den första bibelberättelsen handlade om Mose, där Gud ingrep i människornas missmod, genom att skapa en korridor i havet, som folket kunde fly torrskodda igenom. För Gud är inget omöjligt!
Den andra berättelsen handlade om Jona, som inte ville gå Guds väg! Men han upptäckte att Herren är densamme igår, idag och i evighet.

Den tredje berättelsen handlade om Jesu bön på Golgata, som löd: Ske din vilja, inte min! Viktigt att vi vågar överlämna till Gud, när vi känner oss nertyngda och bortvalda! Guds folk behöver påminnas om att våga släppa kontrollen, för att lättare kunna hitta tillbaka till Gud. Gud är aldrig längre än en bön bort ifrån oss!
Tid avsattes mot slutet för ljuständning, bön/ förbön samt lovsång. Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse.
Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170626