Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 24 november

Anna-Sunnergren_barnruta.jpg

Barnruta med Anna Sunnergren och Harriet Nilsson.

Temat för denna söndag var ”himlen”, och Anders Sunnergren som är församlingens föreståndare hälsade välkommen. Harriet Nilsson tände barnens ljus, och berättade samtidigt att söndagsskolan också skulle ha himlen som tema för sin samling. Mellan ett par psalmsånger, läste Anders Norberg ur de yngstas bibel, då Johannes i Uppenbarelseboken fick möjlighet att titta in i himlen.

Ett drama utspelade sig, där Harriet hade fått en inbjudan till tidernas största fest i himlen! Alla hon frågade, hade dessvärre inte fått samma inbjudan, och var såklart ledsna och besvikna över det. Alla som nu inte var inbjudna, började då genast att fundera över vad de skulle kunna göra, för att få bli inbjudna till ”himlafesten”.

Medan alla ägnade sig åt dylika funderingar, kom Anna Sunnergren in i gestalt av Gud själv. Gud fick nu möjlighet att förklara för Harriet som ensam fått inbjudan, att hon naturligtvis skulle inbjudit alla andra också! (Vilket hon såklart hade missat att göra! )

- Alla är inbjudna, oavsett vad man presterar och kan! Detta är ett uppdrag för oss att berätta för andra, att alla är inbjudna och välkomna till himlen!

Anna hade även med en väska från himlen, som innehöll en del saker med koppling dit. Barnen som satt där framme i kyrkan, fick hjälpa till att berätta om de olika sakerna.

Anders Sunnergren utgick i sin predikan från Matt.25, och uppmanade till att så här i slutet av kyrkoåret, minnas tillbaka på det som varit. Hur har vi det, och hur blev det? Att vi skall försöka förstå himlens innebörd, och att vi i allt skall försöka efterlikna Gud.

Före den avslutande psalmsången, bad vi bönen Vår Fader och vi fick därefter ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 131127