Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 24 januari

Bernt Olof Jonasson

Bernt Olof Jonasson

Nåd och tjänst

Gospelkören ”On Track” från Habo gästade Equmeniakyrkan denna söndag, och dess körledare inledde genom att läsa ett stycke ur en bönbok samt leda i bön. Därefter sjöng kören några riviga gospelsånger.

Bernt Olof Jonasson som är församlingens vakanspastor, fungerade som mötesledare och var även dagens förkunnare.

Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma sångerna samt läste en av dagens bibeltexter ifrån Fil.1:3-11 och ledde i bön.

Harrieth Nilsson höll i dagens barnruta, där hon pratade om att gå på livets väg. Hur viktigt det är att ha med sig bra saker i ryggsäcken, och att Gud har en plan för våra liv! Alla fick sedan vara med i sången ”Jag går på livets väg” till Emil Franssons gitarrackompanjemang.

Några vittnesbörd delgavs av körmedlemmarna mellan de olika sångerna.

Bernt Olof utgick i sin predikan från Luk.17:7-10, där helheten i texten visar oss på sambandet mellan nåd och tjänst. Detta är ord som sammanfattar den kristna tron.

- Det är av stor vikt att dessa ord kommer i rätt ordning, det vill säga att nåden kommer först och tjänsten sedan. Många som inte är kristna idag, har tagit orden i fel ordning.

- Tjänsten: alla människor är kallade att tjäna sin skapare, och på olika sätt förhärliga honom. För att få kraft att orka utföra tjänsten, så är upplevelsen av Guds nåd nödvändig! Viktigt att uppleva nåden först, vad Gud har gjort för oss!

- Nåden: Vi får uppleva den som en gåva! Det är nåd att få vara med och att tjäna Gud med de gåvor vi har.

- Allt börjar med att ta emot vad Gud har gjort för oss! Eftersom det är en gåva, så får vi alla vara med!

- Alla är vi kallade i tjänsten för Guds rike!

I avslutningen av gudstjänsten, fanns möjlighet till ljuständning, bön och eftertanke. Innan kören avslutade med ett ösigt körpostludium fick alla ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Gunnar Lindgren

Senast uppdaterad 160126