Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 24 augusti

Torbjörn Lantz och Anders Sunnergren

Torbjörn Lantz och Anders Sunnergren

Temat för dagen var: ”Nådens gåvor”. Anders Sunnergren predikade om ”det stora i det lilla” och Torbjörn Lantz sjöng ett antal solosånger till eget gitarrackompanjemang. Ute Leschinger spelade till de gemensamma sångerna och Staffan Nilsson läste en av dagens bibeltexter.

Anders pratade om olika gåvor som vi har fått, och som vi kan få använda på olika sätt! Inför Gud så behövs vi alla, med den gåva som vi fått!

- Vi är alla gåvor till skapelsen! Ditt fingeravtryck är det enda i sitt slag.

Mot slutet av gudstjänsten avsattes tid för ljuständning, eftertanke och bön. Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140828