Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 23 mars

Ungdomskören Appellen

Ungdomskören Appellen

Tema: ”Guds mäktiga verk” på Jungfru Marie Bebådelsedag.

Församlingens ungdomspastor Tobias Wahlström hälsade välkommen, samt berättade lite om saker som ligger framför under kommande vecka.

Ungdomskören Appellen från Korsbergatrakten bestående av ca 20 ungdomar, stod för dagens sång och musikmedverkan.

Bibeltexterna handlade om Jungfru Maria, som är en stor förebild. Hon valde att i tro vara Guds tjänarinna genom att tacka ja till att föda Guds son.

Andreas och Pernilla Widlund gestaltade i barnrutan ”Max och Maja”, som samtalade om ”Frestelser”. Detta introducerade dagens söndagsskola, som alla barn sedan inbjöds till.

Ulrik Hedfjärd läste en av dagens texter, vilken var hämtad ifrån Kol.1:15-20 samt ledde i bön.

I sin predikan pratade Tobias Wahlström om att det mitt i vår värld, finns en helt annan dimension, vilket utgör själva budskapet i bibeln.

Wahlström jämförde de tidiga TV-spelen, som från början saknade djup och dimension. Men med tiden så förfinades tekniken, och plötsligt fanns det både djup och dimension i dessa spel.

- Guds rike finns mitt ibland oss! I vår värld finns det en värld till, det finns något mer än det vi ser och kan ta på - Guds dimension! Gud ser oss hela tiden, även om vi inte kan se honom! Dimensionen att tro på Gud, är inte en självklarhet för alla! Det kan vara svårt och komplicerat att tro på något, som man faktiskt inte ser.

- Behovet av en levande relation till Gud! Det krävs vana och övning, att lyssna in Gud.

- Maria var utvald av Gud! Hon levde med en självklar tro på Gud.

- Varför är inte Gud uppenbar och fullt synlig? Våra ögon klarar ju inte av att titta in i solen. Våra ögon är så överfulla av intryck, så av den anledningen skulle vi inte klara av att tydligt och klart se Gud.

- Att leva i relation med Gud, ger en medvetenhet om en betydligt större värld. Den som närmar sig Gud, den närmar han sig! Vår tro och våra erfarenheter, behöver delas med andra! Ju mer vi delar vår tro, desto mer växer den! Vår uppgift är att vara de personer, som får bli till välsignelse för andra.

Tid avsattes till bön, lovsång, ljuständning och eftertanke. Innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 140325