Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 23 februari

Dubbelkvartetten

Dubbelkvartetten

Torbjörn Lantz, församlingens tidigare pastor, hälsade välkommen samt läste en av dagens bibeltexter. Anders Norberg inbjöd barnen till dagens söndagsskola, genom att berätta om vad som skulle hända där.

Dagens sång utgjordes av Dubbelkvartetten bestående av: Suzanne Bosma Hällgren, Gunn Altner, Solveig Lindström, Harrieth Nilsson, Lars Gustavsson, Göran Bondesson, Erik Hällgren och Torbjörn Lantz. De sjöng till Anita Edenviks pianoackompanjemang.

Mari-Anne Gustavsson hade ett personligt vittnesbörd innan dagens kollekt samlades in.

Temat denna söndag var ”Det levande ordet”. Torbjörn utgick i sin predikan från Johannes 6:60-69, han konstaterade hur viktiga ORDEN är!

- Vårt kroppspråk, vår röst, själva språket är kärnan i att vara människa! Språket är till för att vi skall förstå varandra. Det finns begränsningar i vår kommunikation, då vi helst bara lyssnar på det vi vill höra! Vi har många gånger svårt med den raka kommunikationen, när utmaningen blir för stor, då svarar vi oftast något undvikande, hellre än att rakt ut säga som det är!

- I vår vardag, så sköljer orden över oss på olika sätt! I bibeln så får vi ta del av det levande ordet! ”Ordet blev kött, och tog sin boning mitt ibland oss”. ”Ordet blev människa!” Ordet får liv, och kan tillämpas i vår egen vardag! Gud har det eviga livets ord, ett levande ord som verkar än idag.

- Vi får möjlighet att öppna upp kommunikationen med Gud, genom att dela gemenskapen med andra som tror och genom att läsa bibeln öppnar vi upp för Guds ord.

- Alla kristnas stora uppgift är, att visa på att det finns ett levande ord som är sant! Alla behöver återupptäcka bibelns Jesus, som är vårt livs centrum. Ett ord som lever!

Tid avsattes för eftertanke, ljuständning och bön. Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan ytterligare sång vidtog samt Herrens Välsignelse som avslutning.

Gemenskapen fortsatte vid kyrkkaffet ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 140225