Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 22 september

Konfirmanderna-2013_0008.JPG

Årets konfirmandgrupp

Denna gudstjänst ingick i den församlingshelg som pågick under lördagen och söndagen. Tobias Wahlström, församlingens ungdomspastor hälsade välkommen. Tillsammans med Anders Sunnergren, vår nye församlingsföreståndare, hade de pålysningar om saker som ligger framför.

Sånginslagen utgjordes av gemensam psalmsång, varvat med lovsånger till Povel Croonas gitarrackompanjemang och sång.

Hälsningsordet var hämtat ifrån 1 Joh.4:16. Efter en bön så var det dags för årets konfirmander, som är ca 30 stycken till antalet, att få ta emot varsin bibel som en gåva ifrån församlingen. När alla fått gå fram och ta emot sin bibel, hölls en förbön för konfirmanderna, för deras familjer samt för alla ledare, att detta skall få bli ett viktigt och bra år för alla!

Församlingen hade även glädjen att få hälsa nya medlemmar välkomna, två stycken på bekännelse samt den nya pastorsfamiljen på flyttningsbetyg.

Anders Sunnergren var dagens förkunnare. Han började med att konstatera, att flera olika generationer samlats till gudstjänst idag. Vi är ett folk på väg …! Kristus är stammen, och vi är grenarna. Alla delar behövs, och alla delar är precis lika viktiga och värdefulla!

Anders utgick i sin predikan ifrån Ef. 3:17, där vi skall stå fasta och vara stadigt rotade i honom …

En uppmaning till oss var och en, att tillsammans känna kärlek och sympati med andra människor på vår jord, som tillhör Guds församling.

Alla fick till uppgift att enskilt tänka på en människa, som har betytt mycket för oss! En person som har fått oss att känna oss älskade och sedda!

Gud känner det vi tänker! Viktigt att vi funderar över, vad vi vill vara för en annan människa. Viktigt att vi människor känner tilltro till varandra, för att undvika onödiga fördomar oss människor emellan.

Där två människor möts, där finns också Gud! Efter sin predikan bad Anders en bön om hjälp, att hitta till oss själva - till vårt eget hjärtas köksbord.

Före den avslutande psalmen, så bad vi gemensamt bönen Vår Fader innan gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 130925