Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 22 februari

Kelly Reid som är församlingens diakon och ungdomsledare, hälsade välkommen till denna gudstjänst, 1:a söndagen i fastan, med temat: ”Prövningens stund”.

Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna. Lars Gustavsson och Emil Fransson höll i en barnruta, där de visade exempel på hur lätt vi kan frestas på olika sätt. De sjöng även ett par sånger, där alla fick möjlighet att vara med och sjunga.

Erik Hällgren som är församlingens ordförande hälsade ifrån Equmenias årsmöte, vilket genomfördes dagen före. En bön bads för församlingens barn- och ungdomsarbete.

Alice Bergstrand läste en av dagens bibeltexter, vilken var hämtad ifrån Hebr.4:14-16.

I samband med en gemensam psalm, insamlades en kollekt till församlingens arbete.

Kelly utgick i sin predikan ifrån Ps.31:2-6. Vad betyder det att prövas? Vad vill Gud med detta? När vi blir prövade på olika sätt, så tränas vi i tålamod, mod och kärlek m m.

- Livet kan göra oerhört ont, men bredvid allt det onda, så finns det plats för det goda också!

- Gud har inte lovat att vårt liv skall vara lätt, men han har däremot lovat, att alltid vara med oss!

- Vi får vila i Guds närvaro! Och vi blir burna igenom allt!

- I stunder av prövning, är omsorgen om varandra oerhört viktig! Att ge varandra luft, då det stundtals kan vara svårt att andas!

Tid avsattes för stillhet, bön, ljuständning och eftertanke. Efter den avslutande psalmen, lästes välsignelsen gemensamt.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150224