Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 21 september

Konfirmanderna, Equmeniakyrkan Falköping

Årets konfirmander tar emot sina biblar

Anders Sunnergren som är församlingens föreståndare, hälsade välkommen till dagens gudstjänst, som hade temat: ”Enheten i Kristus”. Anders läste en bibeltext samt bad en bön, innan första gemensamma sången sjöngs, till Gunn Altners orgel- och pianospel.

Årets konfirmandgrupp bestående av ett tio-tal ungdomar, fick i samband med dagens gudstjänst ta emot varsin bibel, vilken är en gåva ifrån församlingen. Kelly Reid som är nyanställd diakon och ungdomsledare i församlingen läste upp deras namn, varefter de ställde upp sig längst framme i kyrkan. Anders Sunnergren sade några väl valda ord, samt önskade ungdomarna Guds rika välsignelse.

I dagens barnruta framfördes ett drama, där Kelly Reid, Anders Norberg, Pernilla och Andreas Widlund medverkade. De hade ett samtal omkring ordet ”demokrati” – om att få vara med och påverka olika saker. Men de upptäckte snart, att det inte alltid innebär att man får sin vilja igenom, vilket ofta är lätt att tro!

Kerstin Midnäs började med att prata om den annalkande hösten. Många knoppar ligger redan färdiga, och väntar in våren! Gud tänkte långt före oss! Tack vare det, så får det inge oss hopp, om en ny vår! Kerstin läste sedan en av dagens texter, som var hämtat ifrån Ps.95:1-7 samt ledde i bön.

I sin predikan utgick Anders Sunnergren ifrån Joh.17:18-23, att vara en enhet! I alla lagidrotter så är det viktigt att alla drar åt samma håll! Oavsett rollen i laget, så måste alla dra åt samma håll. Församlingen liknas vid kroppen, där det finns många olika lemmar, men en och samma kropp!

Jämförelsen gjordes också med sagan om den ”Fula ankungen”, då vi ibland kan känna oss så… Trots det, så är vi en i enheten! Alla får blomma, och skall få möjlighet att växa! Vi får alla hjälpas åt med verktygen, och sedan lära utav varandra!

- Att lyfta upp det positiva, skapar enhet! Viktigt att kärleken får vara drivkraften för oss!

Tid avsattes för eftertanke, bön och ljuständning. Bönen Vår Fader bads, ytterligare en gemensam sång sjöngs innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Bild: Johan Andersson

Senast uppdaterad 140924