Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 21 maj 2017

Temat för dagens gudstjänst: Bön: ”Hjärtats samtal med Gud”

Lennart Peterson var mötesledare och tillika dagens förkunnare medverkade gjorde också förskolan Utsikten.

Kristina Lindström läste en av dagens bibeltexter, vilken var hämtad ifrån den 13:e psalmen.

Innan Förskolebarnen framförde ett knippe sånger, presenterades all personal som arbetar på förskolan idag. Det berättades även att förskoleverksamheten på Mössebergsgården pågått sedan 2005, och att tre stycken av den ursprungliga personalen fortfarande arbetar kvar.
Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna.

Lennart Peterson utgick i sin predikan ifrån Matt.6:5-8, vilken utgör ”Jesu Bergspredikan”. Bönen är en viktig del i den kristna tron, och i ett kristet liv. Hjärtats samtal med Gud, speglar vår tanke och vår känsla! Ett samtal förutsätter minst två deltagare, som både talar och lyssnar.
Dessa samtal kan vara på olika sätt: ett allmänt småprat, ett samtal med skärpt tonläge som berör kriser och problem i livet, ett tacksamhetens samtal, ett förlåtelsens samtal och ett vägledande samtal. Gud är den som alltid lyssnar!
Man får i bönen överlämna sig själv och sitt liv till Gud! Bönen Vår Fader bads gemensamt, innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden i cafét alternativt ute i solskenet.
Foto och text: Ingela Andersson

Förskolan Utsikten

Senast uppdaterad 170522