Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 21 december

Söndagsskollärarna

Söndagsskollärarna framförde ett drama.

Clara Nyberg och David Nilsson

För sången och musiken svarade Clara Nyberg och David Nilsson.

Temat för denna söndag var "Herrens moder", och församlingens föreståndare Anders Sunnergren var mötesledare och dagens förkunnare av Guds ord.

För sången och musiken svarade David Nilsson med sång och pianospel tillsammans med Clara Nyberg sång. David spelade även till de gemensamma sångerna.

Elisabeth Bergstrand läste några av dagens bibeltexter.

Söndagsskollärarna framförde ett drama, som handlade om det lilla Jesusbarnet som föddes i ett enkelt stall, i en något annan tappning mot vad vi är vana vid. Istället för julevangeliet, så var den här versionen i form av "Djurevangeliet".

Kelly Reid höll därefter i en "vuxenruta", i vilken hon ställde några frågor: Vem hade du valt ut som Jesu moder? Vem hade Gud valt ut? Den text hon utgick ifrån var hämtad ifrån Lukasevangeliet 1: 26-38.

- Gud valde Maria, som var väldigt ung, relativt oerfaren och en helt vanlig tjej. Hon skulle bli Mamma till världens Frälsare! Precis som Maria bar fram Jesus, så får vi också göra det! Genom att berätta om det fantastiska som hände, i det enkla stallet för så länge sedan!

Tid avsattes för eftertanke, förbön och ljuständning. Bönen Vår Fader bads, innan alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 141229