Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 19 november 2017

Tema: ”Vaksamhet och väntan”

Gudstjänstren 19 november 2017

Erik Hällgren läste en psalm som ingångsord och hälsade samtidigt välkommen till dagens gudstjänst.

Kören Knut Svennings från Svenska Kyrkan sjöng ett antal sånger, till Karin Ekmans pianoackompanjemang. Ingela Milton spelade piano till de gemensamma sångerna, och Alvar Gustafsson läste en av dagens bibeltexter.
Annie Kirk, ungdomspastor i Immanuelskyrkan från Skövde, var dagens förkunnare.
Hon utgick ifrån Fil.3:20-4:1, en text som handlar om himlen som vårt hemland.
Om att livet på jorden är en slags väntan, på det eviga livet i himlen! Ett mål som ger oss kraft och mod.
Innan kören avslutade med ett postludium, så fick alla ta emot Herrens Välsignelse.
Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 171204