Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 19 mars 2017

”Tema: Kampen mot ondskan”

Torbjörn och Jörgen

Gudstjänsten inleddes med att Jörgen Lönnmyr spelade ett orgelpréludium, innan han fortsatte spela orgel till en första gemensam sång.

Torbjörn Lantz fungerade som gudstjänstledare, predikant och solist. Han sjöng ett antal sånger, till eget gitarrackompanjemang samt till Jörgens pianoackompanjemang.

Elisabet Bergstrand läste en av dagens bibeltexter.
Torbjörn utgick i sin predikan ifrån Mark.9:14-32, där det står om Jesu vandring med lärjungarna, hans förmåga att hela och hjälpa människor samt hans medvetenhet om sin kallelse.
Ondskans problem är något som vi möter varje dag! Kampen är som en röd tråd genom hela bibeln! Ordspråket, att ”ont skall med ont fördrivas”, vart har det lett? Med tanke på, hur det ser ut i vårt samhälle idag!
Det här onda, följer människan från Paradiset, då kunskapens frukt valdes på gott och ont.
Gud ville något helt annat med sin mänsklighet!
Ibland svarar Gud på vår bön, precis så som vi önskar. Allting är möjligt i Jesu namn, där t om dödens udd är bruten. Döden på korset och uppståndelsen. Bibeln ger ett evighetsperspektiv på tillvaron! Vi får tro och känna att det Gud har lovat oss, att han älskar oss, det står fast!

Det inbjöds till bön, eftertanke och ljuständning, innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.
Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i cafét!
Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170321