Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 19 jan 2014

Daniel Flykt och Alva Lindstedt

Daniel Flykt och Alva Lindstedt från Lidköping sjöng och spelade.

Erik Hällgren som är församlingens ordförande, var dagens mötesledare, han hälsade välkommen till dagens gudstjänst som hade temat ”Guds gåvor”. Samlingen innehöll mycket sång och musik, i form av psalmsång, lovsång och solosång.

I barnrutan gestaltades ”Mia och Max” av Pernilla och Andreas Widlund som framförde ett litet drama, vilket var själva inledningen till dagens söndagsskola.

Daniel Flykt och Alva Lindstedt från Lidköping sjöng och spelade. De hade tillsammans med ett stort gäng Lidköpingsungdomar, tillbringat hela helgen i Falköping och på Mössebergsgården.

Linnéa Samuelsson läste en av dagens bibeltexter, som var hämtat ifrån Rom.12:6-10

Anders Sunnergren som är församlingens föreståndare började sin predikan med att säga att alla vi människor är gåvor till varandra och vi har var och en fått olika gåvor!

- När vi bekänner Gud som vår Herre, så får vi vara Guds barn. Man kan inte komma tvåa i Guds rike, för ettan är du och jag!

- Viktigt att man i en församling upptäcker gåvorna som finns, de andliga gåvorna kommer särskilt i funktion i välsignelse.

- Det är saklighet i den helige ande, och det lämnar frid efter sig. Andens gåvor kommer till oss, för att vi behöver dem. (1 Kor.12:4 ). Guds ande är närvarande och fördelar det till oss.

- Med hjälp av andens frukter, så blir man förändrad. Då flyttas fokus från mig själv, till att mer vilja hjälpa andra!

Nattvardsfirandet vidtog, då vi alla fick ta emot Herrens gåvor i form av bröd och vin. Tid avsattes för bön och ljuständning, innan alla gemensamt fick be om Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 140122