Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 18 mars 2018

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG Guds mäktiga verk

Per Dalström och Johnny Daremark

Johnny Daremark var mötesledare och Församlingens Kör sjöng ett antal sånger under Harriet Nilssons ledning och pianoackompanjemang.
Per Dahlström, ny pastor och föreståndare, predikade och utgick ifrån Luk.1:26-38.
Texten handlar om när den unga Maria fick bud från Ängeln Gabriel att hon skulle föda en son som skulle få namnet Jesus. Maria fick i och med detta en ny start i livet eftersom hon skulle föda den Högstes son. Maria gjorde sig tillgänglig inför Guds stora uppdrag.
Alla fick till sist ta emot Herrens Välsignelse innan gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text och bild Ingela Andersson

Senast uppdaterad 180320