Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 18 januari

Pär Alfredsson

Riksevangelist Pär Alfredsson medverkade i helgens gudstjänster

En helg som innehållit flera olika samlingar, och då riksevangelist Pär Alfredsson har varit gästtalare. De olika mötena har varit välbesökta, och kännetecknats av bred ekumenik.

I denna gudstjänst var Anders Sunnergren mötesledare, David Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna plus att han tillsammans med Isak Bergstrand sjöng och spelade i några lovsånger.

Anna Sunnergren höll i dagens barnruta, genom att tillsammans med dockan Max, samtala om ordet förlåt. Kelly Reid och Sofia Gustavsson läste varsin bibeltext för den här söndagen, med temat ”Livets källa”.

Pär Alfredsson inledde sin predikan med en uppmaning till alla, att hälsa på några personer bredvid och säga, ”gott att se dig!”.

- Människans dilemma är: Vi lyckas inte alltid, trots vår goda vilja att göra det! Vi drabbas av mörkare och svårare perioder ibland. Paulus beskriver Guds svar på ditt och mitt dilemma då han sade: ”Det enda jag ville veta av, det var den korsfäste Jesus!”

Några exempel på hur Jesus agerade vid olika tillfällen:
- Jesus som ägde allt, valde trots det att bli som en av oss.
- När alla stod och väntade på att Messias skulle komma, då valde Jesus att dra sig undan.
- Vid ett flertal tillfällen då Jesus botat och hjälpt människor, då uppmanade han dem att inte berätta vad som skett!
- Han väntade alldeles för länge med att berätta, att han var Messias som alla väntat på.

- Gud är ingen ”BankomatkortsGud”, dvs att alla bönesvar blir som vi har tänkt ut det! Jesus lade våra smärtor på sig, han var sargad för våra överträdelsers skull. Genom hans sår blir vi helade. Gud är framförallt en Gud i svårigheternas stund! Målet med hela Jesu liv var Korset! Ett öppet sår av kärlek till dig och mig!

Tid avsattes för ljuständning, lovsång och förbön, innan vi tillsammans bad bönen Vår fader och till sist fick ta emot Välsignelsen.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150120