Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 18 augusti

Tobias Wahlström

Tobias Wahlström

Tobias Wahlström som är församlingens ungdomspastor, hälsade välkommen till dagens gudstjänst med temat ” Friheten i Kristus”. Efter den första psalmen, läste Tobias ifrån Psaltaren 145:13-18 samt ledde i bön.

Josefine Andersson som tillhör Falköpings Missionsförsamling skall gå en ledarutbildning på Karlskoga Folkhögskola, för att parallellt med det ha sin praktik här, och då främst arbeta med konfirmander och i tonårsverksamheten. Hon fick möjlighet att berätta om sina tankar inför det här praktikåret, då hon själv vill utvecklas som människa, samt få uppleva glädjen i att få ge ut av sin tro till andra. Tobias bad för henne, och för hennes arbete tillsammans med våra ungdomar.

Efter ytterligare en gemensam sång, hölls en parentation för en av församlingens vänner som fått flytta hem till Herren. Några lovsånger sjöngs gemensamt till Tobias gitarrackompanjemang.

En innerlig bön bads inför dagens predikan, i tacksamhet över att denna gudstjänst inte är en vanlig föreställning, utan ett möte med Gud själv!

Tobias Wahlström var även dagens förkunnare, och han berättade hur svårt det kändes att predika just idag, då saknaden av en kollega och vän är så stark. I dag känns behovet extra, att få komma till kyrkan och söka tröst sade Tobias. Han utgick ifrån Rom. 8: 18 -23.

En fråga som ställdes: Hur hanterar du och jag vårt lidande? T.ex med krig, svält och sjukdomar. Vi har fått lära oss att inte klaga för mycket. Lidandet är en del av ditt och mitt liv, och det är omöjligt att jämföra olika personers lidande.

De flesta av oss, får känna på perioder av bekymmer, och vi har olika grundmönster att hantera dessa lidanden på. När vi stöter på motgång, så är det lätt att bli bitter, eller att försöka fly ifrån det, att konsumera materiella saker eller att enbart behålla det svåra inom sig.

Paulus ord inger hopp och perspektiv i våra liv. Det finns en Gud som vill blanda sig i ditt och mitt liv, när livet tuffar till sig för oss! Det finns en som alltid förstår hur vi känner, det finns en famn för oss att krypa upp i och det finns en som bär oss igenom allt! Det är Jesus Kristus.

Under bön och lovsång, fanns möjlighet att tända ljus i ljusbäraren, och få bära fram sina tankar och böner inför Gud.

Herrens välsignelse fick alla ta emot, innan gemenskapen fortsatte runt kyrkkaffeborden.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johan Andersson

Senast uppdaterad 130820