Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 17 maj

Koren_2401_400.JPG

Församlingens kör under ledning av Torbjörn Lantz inledde genom att sjunga en sång.

Torbjörn Lantz hälsade välkommen, och läste därefter en av dagens texter ifrån Sak.14:6-9 samt ledde i bön.

Anita Edenvik spelade på orgel till de gemensamma sångerna samt ackompanjerade på piano till körsången. Harriet Nilsson hade en monolog i dagens barnruta, där två lärjungars samtal med varandra gestaltades. Laila Rehnstedt läste ifrån Rom. 8:16-18 samt ledde i bön.

Torbjörn Lantz utgick i sin predikan ifrån Joh.15:26-16:4. I den här texten, var det speciellt en mening som talade extra tydligt till honom, då han läste igenom texten inför dagens predikan: ”Också ni skall vittna” … En affisch för Baptistsamfundet för ett antal år sedan, hade just mottot: ”Också i kunnen vittna…”

- Lärjungarna lyssnade till Jesus, för han var den store initiativtagaren! Men i ett enda nu, så var han ju inte kvar bland lärjungarna längre! Någon var nu tvungen att bära budet vidare. Många ser sig idag i spegeln, och ser då ursäkter till att inte duga som vittnen! Men vi är fullkomliga i Guds ögon, vi är lerkärl i Guds Tempel. Ser du dina möjligheter i Guds värld?

- Vi är unika som människor! Det är ingen utvald skara, som skall föra budskapet vidare! Vi är alla utvalda! Du är utvald, du är speciell! Ingen kan ta din plats!

- Att våga vara någon för en annan människa, det är ”Hjärtats Evangelium”.

- Vad innebär det att vittna? En sammankoppling av din upplevelse om vem Jesus är, och hur det är att vara människa! På det sätt som du är skapad, får du vara ett redskap i Guds hand!

Efter predikan följde bönen Vår Fader, ljuständning och tid för eftertanke. Gudstjänsten avslutades med att alla fick ta emot Herrens Välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Mikael Andersson

Senast uppdaterad 150519