Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 17 januari

Styrelsen-160117_400.jpg

Församlingens styrelse hade ansvaret för dagens gudstjänst tillsammans med två församlingsmedlemmar som hjälpte till med piano- och orgelspelandet. Staffan Nilsson var mötesledare och Bo Rehnstedt läste ett par dikter av Atle Burman och Martin Lönnebo.

Församlingen hade glädjen att få hälsa en ny medlem välkommen in i församlingsgemenskapen. Flera gemensamma psalmsånger sjöngs till Anita Edenviks orgelackompanjemang.

Ritha Larsson läste ifrån Jes.55:1-4, innan styrelsemedlemmarna ledde församlingen i ett antal lovsånger till Harrieth Nilssons pianoackompanjemang.

Ingela Andersson läste ifrån Upp. 22:16-17 samt delade några reflektioner utifrån texten och ledde sedan i bön.

Erik Hällgren utgick i sin betraktelse ifrån Joh.4:5-29, en text som handlar om ett totalt oväntat möte, mellan Jesus och en samarisk kvinna vid brunnen.

Brunnen var på den tiden, den konkreta platsen för att hämta vatten. Jesus sökte ofta upp en viss typ av människor, som i våra ögon skulle uppfattas som annorlunda och kanske rentav ”fel” människor. Men för Jesus var alla människor alldeles precis ”rätt”!

Efter kvinnans korta möte med Jesus, så blev hennes liv helt förändrat och hon valde att följa honom.

Vattnet blir till en källa, som ständigt flödar inom oss och som får förvandla oss. Vi får vara tillsammans med en levande Gud, som ger oss det levande vattnet.

Mot slutet bads Herrens bön, ytterligare lovsång sjöngs innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Isabelle Larsson

Senast uppdaterad 160124