Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 16 mars

Greger Svensson

Greger Svensson, Hela Människan

”Den kämpande tron” var temat och Tobias Wahlström hälsade välkommen efter att han berättat lite om saker som händer framöver. Efter den första gemensamma psalmsången, berättade Greger Svensson från Jönköping om sitt arbete på Hela Människan.

Hela Människan är en ideell organisation med en kombination av frivilliga och anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. Det är ett ekumeniskt samarbete, som hjälper till när livsvillkoren hårdnar.

Dagens barnruta höll Emil Fransson och Harriet Nilsson i, genom att sjunga några sånger tillsammans med barnen som ville komma fram.

Harriet kom in klädd som Johannes Döparen, för att berätta lite om hans liv. Alla barn inbjöds sedan att få fortsätta lyssna mer om Johannes Döparen i söndagsskolan.

Suzanne Bosma Hällgren läste en av dagens texter, som var hämtat ifrån Markus 14:3-9.

Greger Svensson utgick i sin predikan från Lukas 7:36 - 8:3, en text som handlar om medmänsklighet. Ytterligare ledord är gemenskap, närhet och omtanke.

- När vi människor berör varandra med värme och omtanke, då kan inget gå fel! Gud gör inte mirakel för att imponera, utan därför att det har ett speciellt syfte. Det är enbart för människans upprättelse!

- Försoning och helande, sker alltid ansikte mot ansikte.

- I trons pedagogik, där är dialogen ett viktigt instrument. Det är även församlingens omvändelsemiljö. Alla människor behöver stöd och uppmuntran!

- Relationen mellan en anställd pastor och dennes församling, är så oerhört viktig.

- De andliga nådegåvor som en del människor i praktisk handling får ta del av, är oerhört viktiga för den egna uppbyggelsen.

Det avsattes tid för ljuständning och bön, lovsång samt gemensam sång, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gudstjänsten avslutades med stilla orgelmusik. En utgångskollekt upptogs till förmån för Hela Människans arbete, innan gemenskapen fortsatte vid kyrkkaffet ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 140317