Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 16 juli 2017

Tema: Sänd mig

16_juli.jpg

Gudstjänsten innehöll mycket sång och musik, med både duettsång och gemensam sång.
Kerstin Midnäs och Britt-Marie Aronsson sjöng till eget gitarrackompanjemang, och Emma Bergstrand och Jimmy Larsson spelade piano respektive trumpet till psalmerna.
Alvar Gustafsson läste en av dagens bibeltexter, Ingela Andersson fungerade som mötesledare och Rodhe Marstorp var dagens predikant.
Rodhe utgick i sin predikan ifrån Mark. 3:7-19. Jesus vill sända ut dig och mig idag, för att berätta om Jesus. Det finns makter och krafter i dagens samhälle, som vill tysta ner Jesus så mycket det bara går. Jesus liknar oss människor som får utan en herde, då vi lever skilda ifrån Gud! Jesus är vägen sanningen och livet! Att vara sänd, det innebär att leva nära Jesus Kristus.
Tid avsattes för bön och ljuständning. Alla bad gemensamt Herrens Välsignelse, innan en psalmsång fick avsluta den här gudstjänsten.

Text: Ingela Andersson
Foto: Marcus Larsson

Senast uppdaterad 170722