Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 16 februari

Petter Lantz Petter Lantz

Temat för dagen var ”Nåd och tjänst”, och samlingen inleddes med orgel- och trumpetmusik av Jörgen Lönnmyr och Johnny Daremark. Torbjörn Lantz fungerade som både mötesledare och predikant, han har tidigare arbetat som församlingens föreståndare.

Laila Rehnstedt läste en av dagens bibeltexter ifrån Fil. 3:7-14, samt ledde i bön. Petter Lantz sjöng ett flertal solosånger, varvat med gemensam psalmsång.

I sin predikan utgick Torbjörn Lantz ifrån Matt.19:27-30, en text där livsfrågorna på olika sätt dyker upp, och det är lärjungen Petrus som är själva huvudpersonen.

- En viktig fråga att ställa: Vad är meningen med livet? För många idag, verkar det viktigaste vara ekonomi och pengars värde samt hur rik man är!

- Så här i OS-sammanhang, så blir lätt det viktigaste att stå överst på prispallen! Att det på något sätt, blir det enda som räknas!

- Varför gör vi saker och ting? Den målmedvetenhet som krävs med träning inför ett OS t.ex. Den tomhet som kan uppstå i tillvaron, när alla mål och förväntningar är uppnådda! Det är så viktigt, var och hur högt vi lägger ribban i livet!

- Bibeln talar ett helt annat språk! Att hitta målet, som kan anas av varje sund tänkande människa. Att vi får leva med hoppet, att livet inte tar slut i och med döden, utan att livet är evigt!

- Lärjungarna hade mött Jesu kallelse, som de inte hade en aning om vad den skulle innebära, då de lämnade allt för att följa honom.

- Alla så möter vi svagheter och prövningar i livet, precis som i idrottens värld! Dagens tema: ”Nåd och tjänst”: där tjänsten är livets berg- och dalbanor. I ordet nåd så finns det inte en segrare, utan nåden är till för oss alla!

- Gud har lovat att vara med oss varje dag, med kraft och nya möjligheter! Som en slags ”personlig tränare”. Vilken oerhörd förmån att få ha en sådan!

- Det spelar ingen roll hur våra prestationer har varit, för målet är till för alla! Oavsett hur vår livstävling har sett ut.

- Vi är på väg i det bästa utav sällskap, med bästa tänkbara förutsättningar! Han finns där hela tiden, för att ta oss mot målet! Det bästa ”valla-teamet” vi kan ha!

Tid avsattes för bön, eftertanke och ljuständning. Bönen Vår fader bads gemensamt, innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 140218