Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 16 augusti

Jeanette Sandblom och Karin Hultberg

Jeanette Sandblom och Karin Hultberg medverkade med sång.

Tema: Tro och liv

Den 143:e psalmen och några verser framåt lästes gemensamt, innan Anders Sunnergren församlingens föreståndare ledde i bön. Han var både mötesledare och predikant i dagens gudstjänst.

Gunn Altner spelade till de gemensamma psalmsångerna och för solosången svarade Jeanette Sandblom och Karin Hultberg, båda från Furusjö.

Lars- Åke Johnson läste en av dagens bibeltexter, som var hämtad ifrån Rom. 3:21-28.

Kristina Lindström, en av församlingens medlemmar informerade om ett Kongoprojekt som vår församling deltar i.

Anders Sunnergren utgick i sin predikan från Luk.18:9-14, en kamp som ingår i våra liv mellan det onda och det goda.

Vi har så lätt att döma andra människor, på grund av deras yttre förutsättningar. Vi människor tror oss vara rättfärdiga i oss själva! Genom att försöka göra sig bättre, än vad andra människor är!

För att kunna leva sig in i en annan människas liv, så behöver man i så fall gå en bra bit i den människans skor!

Det avsattes tid för bön, eftertanke och ljuständning. Bönen Vår Fader bads gemensamt, ytterligare sång innan alla fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150821