Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 16 april 2017

Temat för gudstjänsten: ”Kristus är uppstånden”

Emma, Jimmy och Alice spelade

Bernt-Olof Jonasson hälsade välkommen, genom att säga KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! och hela församlingen svarade, ja han är verkligen uppstånden!
Emma Bergstrand spelade piano till de gemensamma sångerna, tillsammans med Jimmy Larsson som ackompanjerade på trumpet. Dessa båda sjöng ett antal sånger tillsammans med Alice Bergstrand.

Henrik Leijon läste en av dagens bibeltexter, 1 Kor.15:12-21
En parentation hölls för en av församlingens medlemmar, som fått flytta hem till Herren.

Bernt-Olof utgick i sin predikan ifrån Mark.16:1-14, ett påskbudskap som hjälper oss att se livet på ett nytt sätt!
Genom att Jesus uppstod ifrån de döda, så är det han som är annorlunda. Här går en tydlig skiljelinje mellan olika religioner, för här finns det unika i den kristna tron.
Den som tror på den uppståndne, den lever med en trygghet som gör att livet blir annorlunda. Genom tron på Jesus som uppstånden och levande, så slipper man den stora hopplösheten. Trots den här tron, så kan livet emellanåt ändå tuffa till sig rejält.

Genom påskbudskapet, så får vi möjligheten att se döden på ett helt annat sätt. Vi har hoppet om återseendets glädje, i tron på den uppståndne Herren.
Tid avsattes för ljuständning eftertanke och bön, innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.
Gudstjänstgemenskapen fortsatte sedan, runt kyrkkaffeborden ute i cafét.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170418