Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 15 mars 2015

Församlingen höll sitt årliga årsmöte dagen före, då förhandlingar och diverse val genomfördes.

Dagens gudstjänst med temat ”Livets bröd”, fungerar som församlingens årshögtid, eftersom den hänger ihop med årsmötet.

Anders Sunnergren var dagens mötesledare och förkunnare, Kelly Reid läste en av dagens bibeltexter samt informerade lite om vad som är på gång i stán!

Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma sångerna. Församlingens kör sjöng ett antal sånger, under ledning av Torbjörn Lantz och till David Nilssons pianoackompanjemang.

Lars Gustavsson inledde dagens söndagsskola, genom att tända barnens ljus och berätta om vad de skulle prata om där. Församlingens ordförande Erik Hällgren, gav en kort hälsning från gårdagens årsmöte.

En offergång hölls sedan under stilla orgelmusik, för församlingens fortsatta arbete.

Lennart Peterson läste ifrån Joh. 6:1-15, vilket var den text som Anders utgick ifrån i sin predikan. Frågan som ställdes var: Hur skall vi få bröd till alla? Brödet är en så viktig del, hur skall vi fördela det, så det blir rättvist?

- Andreas, en av Jesu lärjungar, såg hur man skulle dela med sig. Fem bröd och två fiskar, som en liten pojke hade. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade det. Detta är även nattvardens symbolik.

- Jesus Kristus är livets bröd!

En förbön för församlingens styrelse hölls, innan alla gemensamt bad bönen Vår Fader.

Efter att alla fått ta emot Herrens Välsignelse, avslutades gudstjänsten med ett orgelpostludium.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 150317