Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 15 januari

Andreas och Pernilla Widlund

Andreas och Pernilla Widlund.

Tema: ”Livets källa”

Församlingens föreståndare Bernt Olof Jonasson inledde genom att hälsa välkommen, och med orden att vi skall försöka visa varandra på livets vatten och på livets källa.

Göran Bondesson läste en av dagens bibeltexter och Jörgen Lönnmyr spelade orgel till de gemensamma sångerna.

Pernilla Widlund sjöng några solosånger till maken Andreas gitarrackompanjemang.

I sin predikan utgick Bernt Olof ifrån Joh. 5:31-40.

- Livets källa, ett fantastiskt ord att säga och tänka på innebörden av. Många dricker idag ur usla brunnar och källor, vilket ger helt andra påföljder. Ett verkligt sant och evigt liv, får vi då vi dricker ur livets källa. Jesus, var den som alla väntade på, han var Messias … han är livets källa!

- Det finns tillräckligt med tecken och ord, för att vi skall kunna tro på att Jesus är livets källa. Vi behöver reflektera över vilka källor och brunnar, som idag får påverka vårt inre. Vi som upptäckt källan som ger liv, låt oss fortsätta att dricka ur den.

Efter predikan följde nattvardsfirande där alla som ville, fick ta emot Jesu kropp och blod i form av brödet och vinet. I nattvarden får alla möjlighet att få ta emot förlåtelse och rening.

Herrens bön bads gemensamt innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text och foto: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170120