Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 15 dec

Juldrama-131215.jpg

Söndagsskolan tog oss med på en spännande tidsresa till den första julen.

Temat för denna gudstjänst var ”Bana väg för Herren”, Anders Sunnergren inledde genom att läsa ett bibelord samt hälsa välkommen. Efter en första psalmsång, läste Gunn Altner en av dagens bibeltexter samt ledde i bön.

Söndagsskolan framförde ett fantastiskt juldrama som hette ”Tidsresan”. En reseledare samlade in biljetter från de som skulle följa med, på resan mot Betlehem. Deltagarna fick där träffa Josef och Maria, de fick vara med om att skattskriva sig, de försökte få plats i härbärget som var fullbelagt. De fick träffa herdarna på ängen, dit även änglarna kom på besök. Till sist kom resegruppen fram till krubban, där de fick träffa det lilla Jesusbarnet, tillsammans med sina föräldrar.

Söndagsskolan hade därefter sin julavslutning.

Anders Sunnergren berättade i sin predikan, att detta julspel frammanade barndomsminnen hos honom. Han utgick fortsättningsvis ifrån Luk.3:1-15

- Tänk att få följa med på riktigt, och se hur det såg ut i stallet där Jesusbarnet föddes en gång. En stor Gud har kommit till jorden, genom detta barn.

- Viktigt att bära detta barn inom sig, under den stundande julhelgen!

- Johannes Döparen fungerade som ”markberedare”. Frågan för oss idag är, hur bär vi god frukt?

- Träd och växter är beroende av god pollinering. Vi har stor nytta av bra söndagsskola och bra gudstjänster, för att Guds ord skall få bära frukt!

Efter ytterligare psalmsång med adventstema, avsattes tid för bön eftertanke och ljuständning. Bönen Vår fader bads gemensamt, innan vi fick ta emot Herrens välsignelse.

Text: Ingela Andersson. Bild: Johan Andersson

Senast uppdaterad 131218