Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 15 april 2018

Den gode herden

Den gode herden

Eva Augustsson hälsade välkommen och berättade utifrån dagens tema. Harriet Nilsson spelade piano till de gemensamma sångerna samt till Lars-Åke Jåhnssons solosång. Gunnar Alriksson läste en av dagens bibeltexter, och Per Dalström predikade.
Per utgick i sin predikan ifrån Joh 10:1-10, en text som handlar om hur den gode herden ger sitt liv för sina får, och att fåren måste lyssna till och försöka känna igen den gode herdens röst.
Vi utsätts för olika röster i vår värld idag, vilket gör att vi får svårt att urskilja den rätta rösten när vi hela tiden omges av olika budskap.
Den gode herdens röst bygger upp människor genom att använda de goda orden som är: liv, uppmuntran och hopp.
Tid avsattes för stillhet, ljuständning och bön innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.
Gemenskapen fortsatte sedan runt kaffeborden ute i caféet.

Text och bild Ingela Andersson

Senast uppdaterad 180416