Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 14 september

Ingemar Härgestam och Madeleine Boukachabia

Ingemar Härgestam och Madeleine Boukachabia

Ingela Andersson inledde gudstjänsten med att läsa ett stycke, som handlade om att få göra ”hjärtavtryck” hos våra medmänniskor samt bad en bön.

Madeleine Boukachabia sjöng ett antal solosånger, till eget gitarrackompanjemang. Anita Edenvik spelade orgel till de gemensamma sångerna.

Lars Gustavsson höll i dagens barnruta och Sofia Gustavsson läste ifrån Rom. 12:16-21.

Ingemar Härgestam inledde sin predikan med att säga, att löftena och budskapen är många och omfattande så här års. Ett bättre samhälle utlovas av alla, så här i valtider!

Han utgick i sin predikan ifrån Matt.7:12. Bibeln innehåller flera kapitel med fin undervisning, där Jesus hela tiden såg till människornas behov! Undervisningen var tydlig och nyttig för livet i stort! Användbara kunskaper för alla!

- ”Den gyllene regeln”, sammanfattar vad lagen och profeterna säger. All etik finns i en enda mening! Inget mer krävs i form av regler, för detta är nog! Den gyllene regeln skall gälla i allt, och verkligen få genomsyra familjen, släkten och samhället i stort. Vilken värld det skulle bli, om osjälviskheten skulle få råda!

- Denna regel är ett uttryck för ett behov, som vi har av varandra. Vi är medmänniskor, vi lever våra liv och vi är på väg åt samma håll! Vi alla vill möta kärlek och uppmuntran, och då kan vi också ge det till andra! Vi kan inte hjälpa alla, men det har betydelse för den vi osjälviskt hjälper!

Tid avsattes för ljuständning, eftertanke och bön. Bönen Vår Fader bads gemensamt, en sista psalm sjöngs innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Gemenskapen fortsatte sedan runt kyrkkaffeborden ute i caféet.

Text: Ingela Andersson. Foto: Gunnar Lindgren

Senast uppdaterad 140919