Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 14 december

Andreas Widlund, Arne Elvingsson, Pernilla Widlund

Andreas Widlund, Arne Elvingsson, Pernilla Widlund

”Tema: Bana väg för Herren”

Erik Hällgren inledde dagens gudstjänst, genom att berätta om Johannes Döparen, ”vägröjaren”, som på olika sätt banade väg för Herren! Vi fick frågan, på vilket sätt vi kan vara ”vägröjare”, och bana väg?

Solveig Lindström spelade orgel till de gemensamma sångerna, och Alvar Gustafsson läste två utav dagens bibeltexter samt ledde i bön.

Lars Gustavsson inledde dagens söndagsskola, genom att i barnrutan prata lite om hur viktigt det är att lyssna in ordentligt, så att man gör rätt!

Pernilla Widlund var dagens solist, ackompanjerad av sin man Andreas på gitarr.

Arne Elvingsson utgick i sin predikan från Matt.11:2-11. Frågorna han ställde var: Hur banar man väg för Herren? Och Hur ser våra liv ut då?

Han relaterade till Göran Skyttes bok, där en man hade hamnat i trångmål, då han fick inse att tron är livsavgörande för livet! När man får bana väg för Herren, genom tro och kärlek!

Arne berättade om alla de människor han fått möta under sin pastorsgärning, som på olika sätt banat väg för Herren!

- Genom att väg banas för Herren och för kristen tro, så växer den kristna kyrkan! Vi kallas att vara med på det sätt, som är möjligt för oss!

Tid avsattes för bön, eftertanke och ljuständning. Bönen Vår Fader bads gemensamt innan alla till sist fick ta emot Herrens välsignelse.

Text: Ingela Andersson. Foto: Johnny Daremark

Senast uppdaterad 141218