Mössebergsgården


Meny

Gudstjänsten 13 augusti 2017

Goda förvaltare

Gudstjänst 13 augusti

På gudstjänsten den 13 augusti handlade temat om goda förvaltare.

En gudstjänst som präglades av dagens bibeltexter, i sångerna och i det talade ordet.

Ingela Andersson hälsade välkommen och fungerade som mötesledare.
Erik Hällgren var dagens predikant och Monica Oskarsson sjöng till Anita Edenviks pianoackompanjemang.

Laila Rehnstedt läste en av dagens bibeltexter.
Emma Bergstrand spelade piano till de gemensamma sångerna tillsammans med Karl Bergstrand och Erik Hällgren på trombone.

Erik utgick i sin predikan ifrån Luk.16:1-13. Bibeltexterna under trefaldighetstiden handlar om människors inre växt och tro. Att förvalta och att vara en god förvaltare som ser till andras bästa!

Det är inte rikedomarna som är det viktigaste, utan det är relationen till andra människor! En vänskap är för evigt, vilket inte rikedom och pengar är. I en materialistisk värld, så är det lätt för Mammon att ta överhanden!

Gud vill att vi i första hand skall använda det vi fått att förvalta, för våra medmänniskor.

Tid avsattes för ljuständning, bön och eftertanke. Alla fick till sist ta emot Herrens välsignelse.
Foto: Elisabet Bergstrand
Text: Ingela Andersson

Senast uppdaterad 170820